Η προγραμματική διακήρυξη της Δημοτικής παράταξης «Η Γλυφάδα γυρίζει σελίδα»

Η Δημοτική παράταξη «Η Γλυφάδα γυρίζει σελίδα», έδωσε στην δημοσιότητα την Προγραμματική της Διακήρυξη, ακολουθούν τα βασικά της σημεία:

 

Η δημοτική παράταξη «Η Γλυφάδα Γυρίζει Σελίδα» αποτελείται από ανθρώπους που έχουν προσφέρει πολλά στην πόλη μας, στην μακρόχρονη παρουσία τους, από έμπειρους επαγγελματίες του εργασιακού και επιστημονικού γίγνεσθαι, αλλά και από νέες και νέους Γλυφαδιώτες που δεν μπορούν να βλέπουν την πόλη τους να υποβαθμίζεται. Το πρόγραμμα της παράταξης, αναλύεται σε οκτώ ενότητες και κάθε μία περιέχει δέσμη προτάσεων για την βελτίωση της ζωής και της επιχειρηματικότητας στην πόλη μας.

Συνοπτικά, παρουσιάζονται κατωτέρω ενδεικτικές προτάσεις ανά ενότητα:

 

Ενότητα 1: Η Γλυφάδα της Ανάπτυξης

 

 Μείωση των δημοτικών τελών για τους επαγγελματίες της πόλης μας κατά 20% και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην πόλη μας μείωση κατά 50% για τα πρώτα τρία χρόνια.

 Δημιουργία, σε συνεργασία με τους Επαγγελματίες της πόλης μας, του μεγαλύτερου ανοιχτού εμπορικού κέντρου (open mall) της χώρας. Ανάληψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση αυτή (συνοδευτικά τεχνικά έργα από πλευράς Δήμου – πεζοδρόμηση μεγάλων τμημάτων του εμπορικού κέντρου της πόλης μας – μεταφορά της γραμμής του Τραμ εκτός εμπορικού κέντρου κ.α.).

 Δημιουργία δικτύου χώρων στάθμευσης (υπόγειων και υπέργειων) στο κέντρο της πόλης μας, ώστε να διευκολυνθούν οι επισκέπτες και οι δημότες μας, αλλά και για να παράξουμε μια νέα πηγή εσόδων. Οι χώροι στάθμευσης μπορούν να δημιουργηθούν με την μέθοδο της σύμπραξης δημοσίου – ιδιωτικού τομέα.

 Επαναφορά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των μαρίνων από το κεντρικό κράτος στον Δήμο μας, ώστε να προχωρήσουμε σε ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό τους για να μπορέσουν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς στην Αττική.

 Επίσπευση των διαδικασιών για σύνδεση της πόλης μας με το μετρό στο άνω και κάτω τμήμα της.

 Επαναπροσέγγιση του παραλιακού μετώπου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς του τουρισμού, της αναψυχής και της ψυχαγωγίας.

 Ανάπτυξη δράσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση του ορεινού όγκου της πόλης και διασύνδεσης του με άλλους δήμους που «ακουμπούν» στον Υμηττό.

 Ανάπτυξη πολιτικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη θέσπιση της συνεργασίας ανάμεσα στη δημοτική αρχή και τις επιχειρήσεις στην πόλη επιδιώκοντας κοινούς στόχους για τους πολίτες, π.χ. βιώσιμη επιχειρηματικότητα, περιβάλλον κ.ά.

 

Ενότητα 2: Η Γλυφάδα ασφαλής πόλη

 

 Η νέα δημοτική αρχή θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεννόηση με την Ελληνική Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την στέγαση πολυδύναμων αστυνομικών τμημάτων, αστυνομικής διεύθυνσης και πυροσβεστικού σταθμού στην πόλη μας.

 Σύναψη συμβάσεων φύλαξης με εταιρίες για φύλαξη δημοτικών εγκαταστάσεων (όπου δεν επαρκεί το προσωπικό του Δήμου).

 Έναρξη εκστρατείας κατά της εγκληματικότητας που μαστίζει την περιοχή μας, σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

 

Ενότητα 3: Η Γλυφάδα Τουριστικός Προορισμός

 

 Ανάπτυξη ευρείας διαδικτυακής καμπάνιας για την προβολή της πόλης μας και των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.

 Υλοποίηση δράσεων για την προσέλκυση επαγγελματιών του χώρου (ταξιδιωτικών πρακτόρων, tour operators) ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες τουριστικής ανάπτυξης.

 Μέσω της βελτίωσης των υποδομών του Δήμου (παραλίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, Γκολφ, σύνδεσης με μέσα μαζικής μεταφοράς κ.ο.κ.) θα διευκολυνθεί η διαδικασία διεύρυνσης του τουριστικού προϊόντος της πόλης μας.

 

Ενότητα 4: Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος

 

 stelios theodosopoulosΠροώθηση βιώσιμου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με κατάλληλες χρήσεις γης για την πόλη μας από την παραλιακή μέχρι την ορεινή ζώνη για μια πόλη δυναμική στο κέντρο της, αλλά και φιλική σε κάθε γειτονιά της.

 Υιοθέτηση σχεδίου για αειφορική λειτουργία της πόλης και επέκταση του αστικού και περιαστικού πρασίνου με στόχο την βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής και τη μετατροπή της Γλυφάδας σε Πράσινη Πόλη. Χρήση πράσινης ενέργειας και εκμετάλλευση προγραμμάτων βιοκλιματικής ανάπτυξης.

 Αξιοποίηση του ορεινού όγκου της πόλης μας με περιβαλλοντική, τουριστική και πολιτιστική κατεύθυνση με διατήρηση και ανάδειξη της φύσης και της βιοποικιλότητας. Σύνδεση της πόλης μας με λωρίδες πρασίνου σε δίκτυο ποδηλατοδρόμων-πεζοδρόμων.

 Άνοιγμα της πόλης προς τη θάλασσα και ανάδειξη της θαλάσσιας παράδοσης και του ναυτικού αθλητισμού.

 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος βιώσιμης κινητικότητας (μετακινήσεις στην πόλη, ποδήλατα) με ταυτόχρονη διασύνδεση των μέσων μαζικής μεταφοράς, προβλέποντας τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και τη μείωση των επιπέδων θορύβου στην πόλη (ηλεκτρικά δημοτικά λεωφορεία), στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

 Πρότυπη διαχείριση αποβλήτων (ενεργειακά ισοδύναμα) και μετατροπή της Γλυφάδας σε 1η πόλη στην ανακύκλωση και στην ενεργειακή απόδοση.

 

Ενότητα 5: Κοινωνικό και πολιτιστικό πρόσωπο της πόλης μας

 

 Διαμόρφωση δημοτικής κοινωνικής πολιτικής που θα περιλαμβάνει δομές διαχείρισης των προβλημάτων για την προστασία κάθε κοινωνικής ομάδας που αντιμετωπίζει δυσκολίες, με την αρχή ότι η πόλη που σέβεται τον εαυτό της στηρίζει το συμπολίτη της. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

 Δημιουργία «Κέντρου Προστασίας του Πολίτη» με δομές πρωτοβάθμιας υγείας (ιατρεία, ασθενοφόρα), Δημοτική Αστυνομία στις γειτονιές κοντά στον δημότη, καθιέρωση επόπτη γειτονιάς, Πολιτική Προστασία (πρόληψη, εκπαίδευση, επιχείρηση).

 Κοινωνική ανάπτυξη για όλους στον τομέα της εκπαίδευσης ( Δημιουργία Δημοτικού «Πανεπιστημίου», προγραμμάτων δια βίου Μάθησης), μέριμνα για τις σχολικές υποδομές, με ειδικό προγραμματισμό για τον αθλητισμό (κολυμβητήριο στην Τερψιθέα, γήπεδα για αθλοπαιδιές) σε σύνδεση με την υγεία των κατοίκων, αλλά και με διαμόρφωση ειδικού πλαισίου για την τέχνη (αρχιτεκτονική) και τον πολιτισμό (Αρχαιολογικό Μουσείο πόλης, Μουσείο Τέχνης) ως κεντρικό πόλο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της πόλης.

 Υλοποίηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την παρότρυνση των επιχειρήσεων της πόλης μας να προσλαμβάνουν δημότες μας και κυρίως νέους και μακροχρόνια άνεργους.

 Στέγαση και ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης μας, σαν ένδειξη σεβασμού στην πολιτιστική και λαογραφική παράδοση του τόπου μας.

 

Ενότητα 6: Οικονομική και διοικητική ανασυγκρότηση στον Δήμο μας

 

 Οικονομικός εξορθολογισμός του Δήμου, κάλυψη όλων των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και δημιουργία νέων πηγών εσόδων.

 Ανεύρεση νέων πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα και διαρθρωτικά ταμεία.

 Διοικητική ανασυγκρότηση των υπηρεσιών και αξιοποίηση των στελεχών του Δήμου βάσει σχετικών προσόντων και όχι προσωπικών προτιμήσεων.

 Αναβάθμιση του ρόλου του δημοτικού συμβουλίου σε πραγματικό όργανο διοίκησης του Δήμου.

 Επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Μετατροπή της πόλης μας σε πραγματική Smart City, στα πρότυπα ξένων πόλεων.

 

Ενότητα 7: Βελτίωση των δημοτικών υποδομών και δημιουργία νέων

 

 Βελτίωση όλων των αθλητικών υποδομών της πόλης μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, μετατροπή ανοικτών εγκαταστάσεων σε κλειστού τύπου.

 Δημιουργία ενός σύγχρονου πρότυπου αθλητικού κέντρου στην καρδιά της πόλης μας, αναβαθμίζοντας το εγκαταλελειμμένο ΔΑΚ.

 Δημιουργία δικτύου αθλητικών εγκαταστάσεων στην Άνω Γλυφάδα και ειδικά στην Τερψιθέα.

 Αξιοποίηση των ελεύθερων δημοτικών χώρων και ιδιαίτερα της Τερψιθέας (Αιγαίου και Τρικόρφων), καθώς και ανεύρεση νέων για δημιουργία κοινόχρηστων δομών (αθλητικών κέντρων, κολυμβητήριου, νέων παιδικών σταθμών και πολυχώρω  για στέγαση πολιτιστικών συλλόγων).

 

Ενότητα 8: Σύνδεση της επένδυσης του Ελληνικού με την πόλη μας

 

 Επειδή ένα μεγάλο μέρος της ζημίας που προκάλεσε η στάση του κ. Παπανικολάου στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι μη αναστρέψιμη, προτείνουμε την ΑΜΕΣΗ έναρξη διαλόγου με τους επενδυτές και την διοίκηση του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, ώστε να αποκατασταθεί η σχέση του Δήμου μας με τους ανωτέρω φορείς και να επιτύχουμε την ενσωμάτωση της Γλυφάδας στην λογική της επένδυσης. Στην συγκεκριμένη κομβική υπόθεση για την πόλη μας δεν έχουμε άλλο χρόνο να χάσουμε.

 

 

Αυτοί είναι μερικοί από τους τρόπους που προτείνει η παράταξη “για να μπορέσει η πόλη μας να μετατραπεί στην Γλυφάδα που ονειρευόμαστε να ζούμε και να αφήσουμε στα παιδιά μας”.ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ